ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.dk
85.09 DKK
1 سال
N/A
N/A
.com
85.09 DKK
1 سال
85.09 DKK
1 سال
85.09 DKK
1 سال
.net
90.00 DKK
1 سال
90.00 DKK
1 سال
90.00 DKK
1 سال
.org
90.00 DKK
1 سال
90.00 DKK
1 سال
90.00 DKK
1 سال
.me
170.19 DKK
1 سال
170.19 DKK
1 سال
170.19 DKK
1 سال
.us
85.09 DKK
1 سال
85.09 DKK
1 سال
85.09 DKK
1 سال
.info
125.00 DKK
1 سال
125.00 DKK
1 سال
125.00 DKK
1 سال
.biz
105.00 DKK
1 سال
105.00 DKK
1 سال
105.00 DKK
1 سال
.co.uk
67.90 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
67.90 DKK
1 سال
.uk
67.90 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
67.90 DKK
1 سال
.eu
102.28 DKK
1 سال
102.28 DKK
1 سال
102.28 DKK
1 سال
.io
644.62 DKK
1 سال
644.62 DKK
1 سال
644.62 DKK
1 سال
.nu
149.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
.de
153.85 DKK
1 سال
153.85 DKK
1 سال
153.85 DKK
1 سال
.am
784.30 DKK
1 سال
784.30 DKK
1 سال
784.30 DKK
1 سال
.nl
104.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
104.00 DKK
1 سال
.it
74.40 DKK
1 سال
74.40 DKK
1 سال
74.40 DKK
1 سال
.co
231.20 DKK
1 سال
231.20 DKK
1 سال
231.20 DKK
1 سال
.es
102.96 DKK
1 سال
102.96 DKK
1 سال
102.96 DKK
1 سال
.ch
149.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
.at
111.99 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
111.99 DKK
1 سال
.shop
258.96 DKK
1 سال
258.96 DKK
1 سال
258.96 DKK
1 سال
.gg
600.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
2 سال
600.00 DKK
1 سال
.fi
129.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
2 سال
129.00 DKK
1 سال
.design
299.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
299.00 DKK
1 سال
.tech
336.06 DKK
1 سال
336.06 DKK
1 سال
336.06 DKK
1 سال
.tips
149.36 DKK
1 سال
149.36 DKK
1 سال
149.36 DKK
1 سال
.se
149.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
.one
89.64 DKK
1 سال
89.64 DKK
1 سال
89.64 DKK
1 سال
.be
52.29 DKK
1 سال
52.29 DKK
1 سال
52.29 DKK
1 سال
.agency
164.33 DKK
1 سال
164.33 DKK
1 سال
164.33 DKK
1 سال
.international
164.33 DKK
1 سال
164.33 DKK
1 سال
164.33 DKK
1 سال
.capital
328.66 DKK
1 سال
328.66 DKK
1 سال
328.66 DKK
1 سال
.vip
99.00 DKK
1 سال
99.00 DKK
1 سال
99.00 DKK
1 سال
.photos
149.08 DKK
1 سال
149.08 DKK
1 سال
149.08 DKK
1 سال
.ngo
275.00 DKK
1 سال
275.00 DKK
1 سال
275.00 DKK
1 سال
.download
119.00 DKK
1 سال
119.00 DKK
1 سال
119.00 DKK
1 سال
.pl
149.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
.fr
110.00 DKK
1 سال
110.00 DKK
1 سال
110.00 DKK
1 سال
.lu
179.00 DKK
1 سال
179.00 DKK
1 سال
179.00 DKK
1 سال
.cz
149.00 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
149.00 DKK
1 سال
.li
126.45 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
126.45 DKK
1 سال
.lt
126.45 DKK
1 سال
0.00 DKK
1 سال
126.45 DKK
1 سال
.re
141.33 DKK
1 سال
141.33 DKK
1 سال
141.33 DKK
1 سال
.studio
185.97 DKK
1 سال
185.97 DKK
1 سال
185.97 DKK
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains