cPanel Webhosting

Micro 7 Tillgänglig
Small 9 Tillgänglig
Small - 15 addon domains 5 Tillgänglig

15 additional addon domains

Medium 4 Tillgänglig
Large 8 Tillgänglig

- 60GB of disk space

Large 100GB 9 Tillgänglig